RSS

zmiana stanu produktów

Melancholijnie...


Temat: rachunkowość pomocy!!
...o zmianę stanu produktów w jedn. handlowej-koszty wg rodzaju skorygowane o zmianę stanu produktów, wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Wariant Kalkulacyjny: w jedn.przemysł. - koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych w jedn. usługowej- koszt własny sprzedanych usług w jedn. handlowej- koszty handlowe, wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu WF metoda porównawcza: Ujemne elementy WF: koszty układu rodzajowego zmiana stanu produktów-zmniejszenie wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu pozostałe koszty operacyjne wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu koszty finansowe straty nadzwyczajne podatek dochodowy inne obowiązkowe obciążenia WF Dodatnie elementy WF:
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=7895Temat: ZMIANA STANU PRODUKTÓW
...BUCHALTER na temat ewidencji kosztów działalności jednostki i prowadząc ewidencję kosztów przy użyciu kont zespołu 4 w korespondecji z kontami 640 oraz 490 mamy tzw.zmianę stanu produktów. Fragment tego tekstu: "Należy zwrócić uwagę iż w świetle ustawy z dn.26.07.91 o p.d.o.o.f./Dz.U.z 2000 Nr 14,poz.176 z późn.zm./w skrócie ustawa o PIT oraz ustawy z dn.15.02.92 o p.d.o.o.p./DzU.z 2000r Nr 54 poz.654 z późn.zm./ w skrócie ustawa o CIT zmiana stanu produktów stanowi KOREKTĘ k.u.p.chociaż w rachunku zysków i strat stanowi ona element przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi." W którym miejscu ustawy o CIT można o tym przeczytać /ja nie znalazłam/ i jak się to ma do CIT-8 na koniec roku /bo chodzi chyba o deklarację na koniec roku/. Dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam. Iwona
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4943


Temat: Zmiana stanu produktów
Mam problem z poz. Zmiana stanu produktów w RZiS. Jeśli ktoś wie jakie konta należy przypisać do tej pozycji i jeśli ma ochotę mi pomoć proszę o zostawienie maila albo nr GG. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21432


Temat: Rachunkowość finansowa - o sprawdzenie zadań proszę
...ze schematem podanym w samym sprawozdaniu, uwaga: wariant kalkulacyjny masz od razu bo masz podany koszt sprzedanych wyrobow, w przypadku wariantu porownawczego musisz obliczyc zmiane stanu produktow, co dokonuje sie poprzez policzenie salda na "rozliczeniu kosztow" , w zadaniu koszty wedlug rodzaju sa wyzsze niz koszty sprzedanych wyroow wiec czesc kosztow poniesionych w okresie odnoszona jest np. na zapasy, czyli w wariancie porownawczym w pozycje zmiana stanu produktow wpisujemu roznice pomiedzy kosztami wedlug rodzaju (56000) i kosztami sprzedanych wyrobow (48500) ze znakiem + jako zwiekszenie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=102726


Temat: Podatek dochodowy od 2010r
...do dochodu ale pewny nie jestem. a co do obliczania dochodu to jest prosta sprawa wystarczy przeprowadzić rachunek zysków i strat i wszystko jasne, a w uproszczeniu przychody - koszty (amortyzacja też jest kosztem). poniżej przedstawiam wariant porównawczy rachunku zysków i start zgodny z ustawa o rachunkowości: A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia...
Źródło: agrofoto.pl/forum/index.php?showtopic=9543