RSS

szrafura

Melancholijnie...


Temat: Pytanie techniczne - skarpy
co do skarp - bardzo prosto - po wypełnieniu obiektu szrafurą, daje się opcję "rozgrupuj na odcinki" i zmienia się grubość linii dla np. góry skarpy
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=7618Temat: Wybieranie
zgodzê siê z ide± pomys³u - i chyba by³oby niez³e , gdyby wybrany element na czas wskazania zmienia³ kolor na dope³niaj±cy. Aktualnie mamy pewno¶æ wyboru tylko przy obiektach zamkniêtych- pojawia siê szrafura. Pozdrawiam Zbigniew P.
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=5314


Temat: podział obiektu
czasem brak jest w obcji podziel obiekt funkcji odwrotnie w okienku tym pojawia siê szrafura zaznaczonego obiektu czasem pojawia siê komunikat "a call an OS funkcion failed" czasem wszystko jest OK. Trudno zaobserwowaæ jak±¶ prawid³owo¶æ. Jest to nieza³e¿ne czy chcê wykonaæ operacjê z menu kontekstowego z pod prawego przycisku myszy czy te¿ z paska narzêdzi. Acha god³o na dolnym pasku zniknê³o. wydaje mi siê...
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=2824


Temat: Motorówka Lilka (1:72, od podstaw)
Zakładam że masz więcej materiału na poparcie kroplowania pokładu niż tylko ten rysunek. Bo kropki na nim wyglądają jak nałożona równomiernie szrafura, nie mają one nic wspólnego z perspektywą ujęcia.
Źródło: pwm.org.pl/viewtopic.php?t=8180


Temat: szrafura obiektów zamkniętych ...
...wypełnienia systemowego ustawianego w opcjach programu tyklo dla każdego obiektu oddzielnie. Czasami jest mi potrzebne inne zagęszczenie wypełnienia obiektu liniami. Zmiana współczynnika powoduje, że dla wszystkich obiektów następuje zmiana w taki sam sposób. A może by tak jeszcze dorobić ustawianie ręczne kąta linii wypełnienia? Chodzi mi o coś takigo jak wypełnienie dla schodów tylko jeszcze dodać kąt pod jakim będzie wstawiona szrafura. Pozdrawiam Zibi
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=8719


Temat: eksport do rastra
Przy eksporcie c.b. jesli obiekt wypelniony szrafura ogranicze linia o grubosci 10 to na linii/czarnej/ widac szrafure/biala/ :blink: Edytowany przez: fancegeo, w: 03.04.2006 11:46<br><br>Edytowany przez: fancegeo, w: 03.04.2006 11:47
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=5526


Temat: 2 LATKA STUKNEŁY I CO
...opis do punktów" umożliwia teraz wstawienie opisu (Nr, X, Y, lub H) dla punktów tworzących zaznaczony na mapie obiekt (np. w celu wstawienia rzędnych do punktów tworzących obrys skarpy) * dodane wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszystkich projektów w postaci: każdy projekt do oddzielnego pliku * dodana możliwość włączenia szrafurowania na mapie obiektów zaznaczonych w oknie danych (Menu->Zaznaczone obiekty->wypełnij szrafurą) * dodane skróty klawiaturowe do opcji przyciągania (Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4) na mapie * w oknie wczytywania zadań tachimetrycznych dodana mozliwość edycji pola "Uwagi" oraz dodana kolumna wyświetlająca zawartość tego pola (umożliwia to np wstawianie komentarzy typu policzone, do raportów, do sprawdzenia itp) * w oknie edycji obiektu (punktów załamań obiektu) dodana ikonka której kliknięcie powoduje...
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=8400


Temat: wypełnienie
może by tak wykombinować wypełnienie szrafurą oktęgu lub linii łamanej? pozdrawiam Geoplan
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=195


Temat: eksport do rastra
Szrafura pojawia sie przy eksporcie w kolorze. Ale przydaloby sie w cz.b. z uwagi na mniejsze pliki
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=5526


Temat: Wypełninie obiektów "własne"
Przy wl±czeniu tej opcji w formularzach opisy i wype³nienie oraz siatka krzy¿y wychodzi poza pole robocze. Gdy jest to tylko jedno pole robocze to jest do "prze³kniêcia", natomiast gdy na jednym arkuszu stworzymy dwa lub wiecej pól roboczych to robi siê "kaszana" bo napisy siatka krzy¿y i szrafura nachodz± na s±siednie pola. Mo¿e uda siê z tym co¶ zrobiæ. Mam du¿o formularzy gdzie na jednym arkuszu mam np. trzy "wstêgówki", bo po co ploter ma biegaæ na 30 cm jak mo¿e na 90 cm. Jeszcze raz polecam ten b³±d uwadze programistów.
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=6075