RSS

szkolnictwo różnowiercze w polsce

Melancholijnie...


Temat: ZAGADNIENIA
...Odrodzenie - główne idee epoki. Wpływ humanizmu na praktykę pedagogiczną. Poglądy pedagogiczne: Erazma z Rotterdamu, Tomasza Morusa, Jana Ludwika Vivesa;Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Marycjusza, Erazma Glicznera -Skrzetuskiego, Sebastiana Petrycego. 18.11.2010 MAŁGOSIA I WIOLETA V. Szkolnictwo w okresie reformacji i kontrreformacji. Wychowanie wXVII-XVIII w. Reformacja i jej wpływ na szkolnictwo. Szkolnictwo różnowiercze w Polsce. Szkoły jezuickie, ich organizacja, program i metody nauczania. System szkolny i poglądy pedagogiczne Jana Amosa Komeńskiego. John Locke jako wyraziciel nowych poglądów w dziedzinie wychowania. Poglądy pedagogiczne Jana Jakuba Rousseau. 25.11.2010 VI. Europejska myśl pedagogiczna XVIII - XIX wieku Poglądy pedagogiczne socjalistów utopijnych: Karola Fouriera, Henryka Saint...
Źródło: apbezpieczenstwo.fora.pl/a/a,77.htmlTemat: zakres przedmiotu:)
...w Polsce epoki renesansu, reformacji i kntreformacji – Erazm z Rotterdamu, Ludwik Vives, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Amos Komeński, Christian Gotthilf Salzmann, Sebastian Petrycy, Szymon Marycjusz Wychowanie w okresie renesansu, reformacji i kontrreformacji – nowe prądy w pedagogice w Europie Zachodnie; Ustawy szkolne jezuickie (Ratio studiorum) i różnowiercze Początki i rozwój literatury pedagogicznej w języku polskim; szkolnictwo różnowiercze w Polsce XVI – XVII wieku (gimnazjum pińczowskie Piotra Stotoriusa, szkolnictwo luterańskie – Brzeg, Toruń, Gdańsk, szkoły ariańskie – Raków Lubartów, szkoły braci czeskich – Leszno, Sieraków) VI Początki reform socjalnych w XVIII wieku – początki statystyki populacyjnej, idee oświeceniowe, hamburski system opieki; Sytuacja szkolnictwa polskiego w okresie...
Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,56.html